Dłutowanie metodą Fellowsa

Metodę Fellowsa stosuje się do obróbki:
W trakcie nacinania uzębienia narzędzie w kształcie koła tworzy z kołem obrabianym przekładnię technologiczną. Człony tej przekładni wykonują ruch (posuw) obrotowy, a ich średnice toczne współpracują ze sobą bez poślizgu.

Rys.1. Dłutowanie metodą Fellowsa;

Do obróbki kół zębatych o zębach prostych stosuje się narzędzia znormalizowane.
Rozróżnia się następujące rodzaje noży Fellowsa:
   a) płaskie
   b) garnkowe
   c) z gwintem
   d) trzpieniowe

Rys.2 Noże Fellowsa.

Większość dłutownic Fellowsa jest sterowana mechanicznie, ale najnowsze są sterowane numerycznie, co pozwala skrócić czas obróbki oraz umożliwia nacinanie kół zębatych o różnych modyfikacjach zarysu linii zęba i o różnych liniach podziałowych (elipsa, spirala).
Sterowane mechanicznie dłutownice Fellowsa mają posuw wgłębny realizowany za pomocą mechanizmu krzywkowego. Zależnie od zastosowanej krzywki możliwa jest obróbka w jednym, dwóch lub trzech przejściach. Podział warstwy skrawanej na przejścia zgrubne i wykańczające jest uwarunkowany typem krzywki dosuwu. Zależnie od typu krzywki posuwu jest włączana odpowiednia przekładnia kół przesuwnych, która umożliwia wykonanie takiej liczby obrotów koła obrabianego, by przy jednym pełnym obrocie krzywki zostały nacięte zęby o pełnej wysokości na całym obwodzie.

Powrót do strony głównej