Wiórkowanie metodą Michigan Tool

Wiórkowanie kół zębatych walcowych jest procesem skrawania, w którym para technologiczna składająca się z narzędzia i koła obrabianego tworzy przekładnię o wichrowatych osiach. Prędkość skrawania jest prędkością poślizgu wzdłuż linii zębów koła. Obecnie stosuje się dwie metody wiórkowania kół zębatych walcowych: Michigan Tool i Red Ring.

Wiórkowanie metodą Michigan Tool może być stosowane jedynie do obróbki uzębień zewnętrznych.

Rys.1. Układ kinematyczny wiórkowania wg metody Michigan Tool

Koła o zębach prostych są wiórkowane narzędziami o kącie linii zęba B=25°. Przy wiórkowaniu kół zębatych śrubowych o kącie linii zęba B=30° mogąbyć zastosowane zębatki narzędziowe o kącie linii zęba B=0°. Po każdym podwójnym skoku stołu głowica z kołem obrabianym jest dosuwana do narzędzia na odległość 0.025 do 0.05 mm. W celu wykorzystania całej szerokości narzędzia, po każdym podwójnym skoku stołu głowica z kołem obrabianym jest przesuwana prostopadle do osi stołu. Naddatek obustronny na wiórkowanie w przypadku metody Michigan Tool powinien zawierać się w granicach 0.14 do 0.3 mm. Jest on usuwany zwykle po 10 do 20 podwójnych skokach stołu.

Powrót do strony głównej